Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 16 listopad 2020

Pierwszy wirtualny sukces za nami :)

„Jak bić to rekord” 🙂 Kochani 14 listopada upłynął termin nadsyłania potwierdzeń pokonania dystansu przynajmniej pięciu kilometrów. Celem naszego biegu było zwrócenie uwagi na problem przemocy oraz integracja głównie środowiska rodzinnego.

Z ogromną radością informujemy, że chęć udziału w Biegu zgłosiło 115 osób z czego aż 96 potwierdziło wykonanie zadania.

Dziękujemy za wszystkie informacje, słowa uznania i zdjęcia. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy wspólnie wyrazić nasz sprzeciw w stosunku do zjawiska przemocy i, chociaż wirtualnie, być razem.

poniedziałek, 2 listopad 2020

 

Czyste powietrze

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze. 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Osoby o niskich zarobkach mogą składać do samorządów wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego. Dla zarabiających mniej przewidziano wyższe dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu zajmuje się wydawaniem zaświadczeń potwierdzających przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego.

Tutaj dostępny  – wzór  wniosku:

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia Czyste powietrze

poniedziałek, 2 listopad 2020

Ogłoszenie – kontakt z GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje :

 1. Wszyscy zatrudnieni pracownicy realizują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem przepisów ochrony danych osobowych.
 2. Pomimo wystąpienia stanu epidemii i istniejących ograniczeń wynikających z przepisów prawa, wszystkie zadania Ośrodka są realizowane.
 3. Pracownicy przyjmują interesantów  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 4. Nadal rekomendowane jest załatwianie spraw za pośrednictwem portalu E-PUAP, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub o ile jest to możliwe telefonicznie.
 5. Kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu dla Osób wymagających pomocy – objętych kwarantanną i izolacją domową dostępny po godzinach urzędowania ośrodka pod numerem telefonu:

                                                             575 525 694

                                                                       CODZIENNIE DO GODZINY 19.00.

Dane kontaktowe:

-pracownicy socjalni                           

33 8755 415 wew.21 lub 575 525 694 (codziennie po godzinach pracy Ośrodka do 19.00)

 

-świadczenia dla rodziny                   

33 8755 415 wew.26

emeil:gopswieprz@poczta.onet.pl

skrzynka EPUAP: /gopswieprz2/skrytka

Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej gminy.                                                                               

 

Kierownik ośrodka

                                                                               Dorota Mrowiec

                                                             

wtorek, 29 wrzesień 2020

Informacja z dnia 28.09.2020r z przeprowadzenia rozeznania cenowego

 Informacja  z dnia 28.09.2020r z przeprowadzenia  rozeznania cenowego dotyczącego pełnienia funkcji opiekuna  w ramach projektu „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu.

 

                                        Po zamieszczeniu ogłoszenia na stronie Ośrodka,  we wskazanym terminie wpłynęły   2 oferty;

 1. Pani Beata Górak zam. Oś. Marcina Wadowity 3/17 brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy
 2. Pana Zbigniew Matejko zam. Bulowice ul. Stara Droga 219

Ze względu na fakt że wpłynęła tylko jedna dokumentacja kompletna , umowa podpisana zostanie z Panem Zbigniewem Matejko.

Kierownik Ośrodka Dorota Mrowiec

poniedziałek, 21 wrzesień 2020

No to zaczynamy 🙂 Kochani od 14 września wystartował nasz Wirtualny Bieg „Jak bić to rekord” Co należy zrobić, aby wziąć w nim udział? Wejdź w informację powyżej, zapoznaj się z Regulaminem, wyślij Formularz Rejestracji http://gopswieprz.pl/formularz-rejestracji-bieg-wirtualny/ , w terminie do 31.10.2020r pokonaj dystans przynajmniej 5 km (biegiem, spacerkiem, nordic walking), wyślij nam potwierdzenie przebytego dystansu (zdjęcie albo screen z zegarka lub aplikacji) na adres e-mail bieg@gopswieprz.pl , a my wyślemy Ci niepowtarzalny medal. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

środa, 16 wrzesień 2020

Praca dla opiekuna

Zapytanie cenowe NR 2

dotyczące pełnienia funkcji opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu w ramach projektu „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17  świadczenia usług w utworzonym w ramach projektu mieszaniu chronionym.

Zamawiający :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

I.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie  usług opiekuna  dla dwóch osób zamieszkałych w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Usługa świadczona w godz.20,00-6,00 siedem dni w tygodniu

II.   Termin realizacji zamówienia: 21.09.2020 – 09.11.2020r. z możliwością przedłużenia o kolejne 2 tygodnie

 • ilość opiekunów : do 2

III. Obowiązki opiekuna:

 • Utrzymanie czystości porządku w pomieszczeniach używanych przez podopiecznego,
 • Pranie i prasowanie odzieży podopiecznego,
 • Przygotowywanie posiłków,
 • Zakupy niezbędnych artykułów żywnościowych i gospodarstwa domowego,
 • Czynności higieniczno-sanitarne,
 • Potwierdzanie wykonanie zadania w karcie pracy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Opiekun  powinien posiadać:

 • wyksztalcenie minimum średnie wraz z udokumentowanym co najmniej 2 letnim stażem pracy z osobami niepełnosprawnymi, lub;
 • posiadać zaświadczenie  o ukończeniu kursu opiekuna/asystenta osoby starszej, lub opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej, lub opiekuna medycznego, lub wykształcenie wyższe: pedagogika lub psychologia
 • posiadać kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

V. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę można składać za pomocą:

 • poczty, kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz do dnia 18.09.2020 r. do godz. 10.00
 • osobiście w siedzibie ośrodka,
 • poczta elektroniczną na adres:gopswieprz@poczta.onet.pl

VI. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – Załącznik nr 1)
 • Dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania.

VII. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej gopswieprz.pl

VIII. Uwagi końcowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

                                                                                                                  Kierownik GOPS Wieprz

                                                                                                                       Dorota Mrowiec

poniedziałek, 7 wrzesień 2020

Zapytanie cenowe – opiekun

Zapytanie cenowe

dotyczące pełnienia funkcji opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu w ramach projektu „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17  świadczenia usług w utworzonym w ramach projektu mieszaniu chronionym.

Zamawiający :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie  usług opiekuna  dla dwóch osób zamieszkałych w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Usługa świadczona w godz.20,00-6,00 siedem dni w tygodniu

 1. Termin realizacji zamówienia: 15.09.2020 – 02.11.2020r. z możliwością przedłużenia o kolejne 2 tygodnie

– ilość opiekunów : do 2

 

III. Obowiązki opiekuna:

Utrzymanie czystości porządku w pomieszczeniach używanych przez podopiecznego,

Pranie i prasowanie odzieży podopiecznego,

Przygotowywanie posiłków,

Zakupy niezbędnych artykułów żywnościowych i gospodarstwa domowego,

Czynności higieniczno-sanitarne,

Potwierdzanie wykonanie zadania w karcie pracy.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Opiekun  powinien posiadać:  wyksztalcenie minimum średnie wraz z udokumentowanym co najmniej 2 letnim stażem pracy z osobami niepełnosprawnymi, lub;-                                                 -posiadać zaświadczenie  o ukończeniu kursu opiekuna/asystenta osoby starszej, lub opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej, lub opiekuna medycznego, lub wykształcenie wyższe: pedagogika lub psychologia

Posiadać kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

IV Miejsce i termin składania ofert.                                                                                                                   Ofertę można składać za pomocą:

– poczty, kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz do dnia 11.09.2020 r. do godz. 14.00 bądź:                                                                                           – osobiście w siedzibie ośrodka,                                                                                                                              -poczta elektroniczną na adres:gopswieprz@poczta.onet.pl

 

 

 1. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

1.Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – załącznik nr 1);

 1. Dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania.

 

 1. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej gopswieprz.pl

VII. Uwagi końcowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec

 

 

 

Załącznik nr 1  do zapytania  cenowego

 

Treść oferty:

Pieczęć z danymi firmy

 

 

Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu kontaktowego………………………………………………………………………………………………………………

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia t.j. świadczenie  usług opiekuna  dla dwóch osób zamieszkałych w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Oferuję cenę brutto za 1 godzinę* usługi:…………………………zł        (słownie cena…………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….złotych ……………………………/100

*W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej-cena brutto obejmuje zaliczkę na podatek od odób fizycznych, składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe ,chorobowe i Fundusz Pracy) płacone zarówno przez wykonawcę jak i zamawiającego

 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks karny oświadczam ze:

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania przyszłego świadczenia umownego.

 

 

…………………………………..dnia………………………                            ……………………………………………………………             Miejscowość                                                                                            Podpis wykonawcy

 

 

 

czwartek, 20 sierpień 2020

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo w godzinach od 12.00 do 13.00 każdego dnia w naszym urzędzie prowadzona jest dezynfekcja pomieszczeń.

W trakcie dezynfekcji Stron nie przyjmujemy.

środa, 12 sierpień 2020

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) wspólnie z: Gminą Wieprz, Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Zakliczyn oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 3 PO WER poprzez opracowanie i przetestowanie standardu/rozwiązania w zakresie deinstytucjonalizacji, umożliwiającego osobom z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom głuchoniewidomym, osobom niewidomym z niepełnosprawnością fizyczną oraz osobom chorującym psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną) niezależne życie, rozumiane jako posiadanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, m. in. odnośnie miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego. Opracowany i testowany w ramach projektu standard zakłada rozwój usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi , które nie są w stanie prowadzić w pełni samodzielnego życia we własnym mieszkaniu i wymagają dodatkowych usług wspomagających ich samodzielność, świadczonych w ramach mieszkalnictwa wspomaganego.

Gmina Wieprz jest jedną z pięciu gmin województwa małopolskiego biorących udział w pilotażowym wdrożeniu  standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych, opracowanym w ramach projektu. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym co najmniej osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby głuchoniewidome, osoby niewidome z niepełnosprawnością fizyczną oraz osoby chorujące psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną, ich rodziny oraz otoczenie.

Projekt jest realizowany do 31.03.2023 r.

Wartość projektu: 7 975 999,96 zł, w tym wartość środków projektu przeznaczonych dla Gminy Wieprz  788 287,50 zł.

Wszystkich zainteresowanych projektem, udziałem w pilotażu prosimy o kontakt z:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu

 1. Wadowicka 4

tel. 33 875 54 15

Katarzyna Hadryan

 

niedziela, 19 lipiec 2020

Gaszyn-Challenge dla Oliwki

Informujemy, że w ramach akcji #Gaszyn Challenge pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wieprzu na czele z Kierownikiem Ośrodka Dorotą Mrowiec,  podjęli wyzwanie rzucone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku i wykonali 10 pompek lub 10 przysiadów.

https://www.youtube.com/watch?v=Z6AOa–CxAk

#GaszynChallenge było akcją zbiórki pieniędzy dla Wojtusia Howisa:

https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/gaszyn-challenge-zbiorka-na-rzecz-wojtusia-howisa-wielkim-sukcesem,1019023.html

Pieniądze dla niego zostały już zebrane, dlatego obecnie wszyscy, którzy podejmują wyzwanie, zbierają środki na potrzeby osób z lokalnych społeczności. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu zdecydowali się pomóc Oliwii z Nidku.