Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 4 maj 2020

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o realizacji  konsultacje dla osób odczuwających zagrożenie w związku z możliwością  wystąpienia przemocy w rodzinie.

Porady dedykowane są wszystkim potrzebującym osobom a realizowane są w formie telefonicznej.

Konsultacje udzielane  są  jak dotychczas  przez psychologa oraz prawnika.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi ośrodka w godzinach od 7.00-19.00 w celu umówienia konsultacji telefonicznej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń.

Dane kontaktowe:

-pracownicy socjalni                           33 8755 415 wew.21

emeil:gopswieprz@poczta.onet.pl

Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej gminy.                                                                               

                                                                                                                         Kierownik GOPS

                                                                                                                       Dorota Mrowiec

poniedziałek, 4 maj 2020

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje :

 1. Wszyscy zatrudnieni pracownicy realizują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem przepisów ochrony danych osobowych.
 2. Pomimo wystąpienia stanu epidemii i istniejących ograniczeń wynikających z przepisów prawa, wszystkie zadania Ośrodka są realizowane.
 3. Pracownicy przyjmują interesantów  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 4. Nadal rekomendowane jest załatwianie spraw za pośrednictwem portalu E-PUAP, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub o ile jest to możliwe telefonicznie.
 • Wypłata świadczeń pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w dniu wskazanym w decyzji w godzinach od 13.00-14.00
 • Ośrodek udziela informacji osobom potrzebującym codziennie w godzinach 7.00-19.00

Dane kontaktowe:

-pracownicy socjalni                           33 8755 415 wew.21

-świadczenia dla rodziny                   33 8755 415 wew.26

emeil:gopswieprz@poczta.onet.pl

Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej gminy.                                                                               

 

 Kierownik ośrodka

                                                                               Dorota Mrowiec

Wieprz dnia 30 kwietnia 2020r.

wtorek, 7 kwiecień 2020

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Misją Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest pomoc krzywdzonym dzieciom.

W związku z obecną sytuacją oraz trwającym stanem epidemii w Polsce, przypominam, że FDDS dostosowuję się do potrzeb społeczeństwa.

Placówki fundacji pracują zdalnie, zapewniając podopiecznym stały kontakt z psychologami i terapeutami poprzez konsultacje online.

W razie problemów dostępne są następujące sposoby uzyskania pomocy:

– od 1 marca, 7 dni w tygodniu, całodobowo działa ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – konsultanci wspierają, wyjaśniają i pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach,

– dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00, dostępna jest linia 800 100 100 (więcej informacji >>TUTAJ).

– dodatkowo dla rodziców zainteresowanych wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem FDDS opublikowała artykuł (wpis >>TUTAJ.)

środa, 25 marzec 2020

DOŻYWIANIA dzieci w szkołach w trakcie epidemii

Wieprz dnia 24 marca 2020r

Dotyczy: pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczestniczy w zajęciach szkolnych w związku z sytuacja związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,  informuje, że w celu zabezpieczenia ciepłego posiłku dla dzieci, którym pomoc ta została przyznana na podstawie decyzji Kierownika GOPS, posiłki te należy odebrać we właściwej szkole, po uzgodnieniu godziny odbioru posiłków z sekretariatem szkoły.

Stołówki-kuchnie szkolne zostały uruchomione w celu zapewnienia gorącego posiłku dzieciom.

                                                              Kierownik GOPS

                                                              Dorota Mrowiec

poniedziałek, 23 marzec 2020

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA – „Schronienie dla bezdomnych”

                    Wieprz Dnia 16 marca 2020r

                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn. ,, „Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Wieprz”  w okresie od marca do 31 grudnia 2020 r.

W wyniku postępowania wpłynęła 1 oferta , spełniająca wszystkie warunki w postępowaniu.

Podmiotem wyłonionym do realizacji zadania zostało   Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta Koło Miechowskie .

 

                                                                         Kierownik ośrodka:

                                                                                                   Dorota Mrowiec

piątek, 20 marzec 2020

PLATFORMA PRZEZNACZONA DO KONTAKTU Z OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID-19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nimi zarażone informujemy, że została uruchomiona specjalna platforma przeznaczona dla obywateli.

Każda osoba za jej pośrednictwem będzie mogła uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Link do platformy poniżej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

poniedziałek, 16 marzec 2020

Zmiana w zakresie obsługi stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych

 

Dotyczy:

Zmian w zakresie obsługi stron w Oddziałach ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie uprzejmie informuje, iż związku z zagrożeniem epidemiologicznym i wskazaniem ograniczania kontaktów społecznych do minimum, od poniedziałku 16 marca 2020 r. zmienione zostają zasady przyjmowania stron w siedzibach Oddziałów ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji dostępnymi środkami zarówno pośród pracowników jednostek realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, jak i ich klientów.

W trosce o zdrowie wszystkich oczekujących w kolejce do przyjęcia (często pośród nich znajdują się osoby, które właśnie wróciły z zagranicy) oraz pracowników Urzędu, regularna obsługa stron w siedzibach Oddziałów ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych została zawieszona do odwołania. Ewentualne przyjmowanie klientów będzie odbywało się jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za uprzednim telefonicznym zgłoszeniem takiego zamiaru za pośrednictwem Infolinii (nr. telefonu 12 430 29 73).

Prosimy o dokonywanie takich zgłoszeń jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

Jednocześnie kontakt z Urzędem w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń pozostaje niezmieniony:

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie głównej MUW w Krakowie

(https://app.malopolska.uw.gov.pl/forms/Form/Wp)

 • za pośrednictwem Infolinii dla klientów – 12 430 29 73

Infolinia, w zwiększonej od poniedziałku 16.03.2020 r. obsadzie, jest czynna:

 • w poniedziałki, w godzinach 9.00-16.30
 • od wtorku do piątku, w godzinach: 7.30 – 15.00.

Można za jej pośrednictwem uzyskać informacje w zakresie: daty wpływu wniosku oraz statusu sprawy. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla mieszkańców całej Małopolski – bez względu na to, czy sprawa prowadzona jest w Krakowie czy w Delegaturach w Tarnowie czy Nowym Sączu.

Dyrektor Wydziału

Jacek Kowalczyk

piątek, 13 marzec 2020

Nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego od  poniedziałku wejdą w życie nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Chociaż Ośrodek będzie pracował w normalnym i przewidzianym prawem wymiarze godzin, to kontakt bezpośredni z pracownikami zostanie ograniczony.

W terenie realizowane będą niezbędne usługi opiekuńcze u osób pozbawionych osób bliskich oraz pilne interwencje.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z pracownikami drogą telefoniczną lub elektroniczną (kontakt do pracowników podany poniżej).

Wszystkie wnioski przyjmowane będą również droga elektroniczną lub po wcześniejszym uzgdnieniu telefonicznym z pracownikiem.

 • Wypłata świadczeń pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w dniu wskazanym w decyzji w godzinach od 11.00-12.00

Dane kontaktowe:

-pracownicy socjalni                           33 8755 415 wew.21

-świadczenia dla rodziny                   33 8755 415 wew.26

emeil:gopswieprz@poczta.onet.pl

Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej gminy.                                                                               

wtorek, 3 marzec 2020

NOCLEGOWNIA

Zapytanie cenowe

Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Wieprz”  w okresie od marca do 31 grudnia 2020 r.

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIEPRZU,
UL. WADOWICKA 4
34-122 WIEPRZ

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zapytanie cenowe udzielane jest w trybie art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn, których ostatnim miejsce zameldowania jest teren Gminy Wieprz. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych we wskazanym okresie bezdomnych wyniesie do 1 osoby.

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

 1. Zapewnienie usługi schronienia wskazanym osobom, zapewniając jednocześnie trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący, warunki sanitarne, umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie ciepłej wody i  podstawowych środków opatrunkowych, a także usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności, uzyskanie samodzielności życiowej – zgodnie  ze standardem usług na minimalnym poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896) oraz zgodnie z wymogami określonymi w art. 48a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 15 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 2. a) nie podlegają z jakichkolwiek przyczyn wykluczeniu z postępowania
 3. b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych.
 2. Są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia,
 3. Spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. Poz. 896).

VI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

 1. Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Zamawiający do oferty załącza aktualne na dzień złożenia oferty następujące oświadczenia lub dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI niniejszego ogłoszenia, oświadczeń albo dokumentów potwierdzających  lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień brakujących dokumentów, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII. ZAMAWIAJĄCY MOŻE WYKLUCZYĆ WYKONAWCÓW, KTÓRZY:

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi wątpliwość do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
 2. Zamawiający jednostronnie decyduje o wykluczeniu lub nie wykluczeniu wykonawcy lub unieważnieniu postępowania.
 3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie,  pocztą,faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy, dla których wymagana jest forma pisemna.
 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się  nazwą postępowania określonymi w ogłoszeniu.
 3.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: 34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: gopswieprz@poczta.onet.pl
 4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu, pocztą lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
 6. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, jednakże nie obligatoryjnie.
 7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Kierownik Ośrodka Dorota Mrowiec

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 1. a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
 2. b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wadowickiej 4 w Wieprzu do dnia 12 marca 2020r r. (jako prawidłowe uznane będzie także złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu lub pocztą).
 2. Oferta złożona po ww. terminie nie będzie oceniana.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do  niniejszego zaproszenia.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną
 2. Każda z ofert będzie oceniana osobno.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie odrębnym pismem lub w innej dogodnej dla Zamawiającego formie np.: telefonicznie, e-mailem lub faxem powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom, a złożenie oferty oznacza akceptację warunków umowy.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia a umową decydujące znaczenie mają postanowienia umowy.
 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

XIV. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA SĄ:

 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wzór umowy – pobierz

 

piątek, 14 luty 2020

„Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Gmina Wieprz od maja 2019r. realizuje projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” wspólnie z  Województwem małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) oraz z Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Klucz”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach projektu w miesiącu grudniu 2019r. w Gierałtowicach, otwarto mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W uroczystości wzięli udział m.in. Pani Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz, Pan Rafał Stuglik – Radny Województwa Małopolskiego, Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie, Pan Mieczysław Żyła Przewodniczący Rady Gminy Wieprz.

W ramach projektu każdy mieszkaniec zostaje objęty wsparciem realizowanym przez specjalistów, na podstawie opracowanego z udziałem tej osoby indywidualnego planu wsparcia.  Rodzaj i zakres wsparcia uzależniony jest od indywidualnych możliwości i potrzeb osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

ZDJĘCIA MIESZKANIA