Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Sprawozdawczość

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

SPRAWOZDANIE 2017 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

SPRAWOZDANIE 2018 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie

SPRAWOZDANIE 2019 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie

SPRAWOZDANIE 2020 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

SPRAWOZDANIE 2021 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ INNYCH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE 2019 Realizacja zadań własnych

SPRAWOZDANIE 2020 Realizacja zadań własnych

SPRAWOZDANIE 2021  – Realizacja zadań własnych