Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Druki do pobrania

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI

ZAŁĄCZNIK DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI

OŚWIADCZENIE GOSPODARSTWO ROLNE

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH

WNIOSEK BECIKOWE

WNIOSEK ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

WNIOSEK ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

WNIOSEK SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

WNIOSEK ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

WNIOSEK FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

OŚWIADCZENIE GOSPODARSTWO ROLNE – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

WNIOSEK ZA ŻYCIEM

OŚWIADCZENIE POD ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ

ZAŚWIADCZENIE O UDZIELONYM URLOPIE WYCHOWAWCZYM

NUMER KONTA

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM

Zaswiadczenie lekarskie