Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Druki do pobrania

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI

 

  1. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
  2. OŚWIADCZENIE GOSPODARSTWO ROLNE
  3. ZAŁĄCZNIK DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI (wypełnić, jeżeli składamy na więcej niż czwórkę dzieci)

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (BECIKOWE)

  1. WNIOSEK BECIKOWE
  2. OŚWIADCZENIE GOSPODARSTWO ROLNE
  3. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
  4. Zaswiadczenie lekarskie

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

  1. Wniosek o świadczenie rodzicielskie

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

  1. WNIOSEK ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

  1. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA NOWYCH ZASADACH OD 01.01.2024