Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Gdzie szukać pomocy?

Przeciwdziałanie przemocy domowej oraz niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą i ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez różne instytucje i służby społeczne. Należą do nich między innymi: policja, prokuratura, pomoc społeczna (w tym ośrodki pomocy społecznej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Ośrodki Interwencji Kryzysowej), Gminne Komisje Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, służba zdrowia.
Poniżej znajdują się adresy instytucji lokalnych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wadowicka 4
34-122 Wieprz
tel. 33 875 54 15, 33 823 20 04

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Dworska 9
34-100 Radocza
tel. 33 873 10 01

Komisariat Policji
ul. Krakowska 108
34-120 Andrychów
tel. 33 875 33 71

Prokuratura Rejonowa/Sąd Rejonowy
ul. Żwirki i Wigury 9
34-100 Wadowice
tel 33 875 70 00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Centralna 5
34-122 Wieprz
tel. 33 8755 189

Punk Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie i Uzależnień Alkoholowych
ul. Wadowicka 4
34-122 Wieprz
tel. 33 8755 317