Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”

Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”

Realizator: Gmina Wieprz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu realizuje w okresie  od 01-09-2019 do 28-02-2021 projekt pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”

 

Założenia projektu:

Grupę docelową stanowi jednostka samorządowa GOPS Wieprz, przewidywana liczba osób objętych wsparciem – 10, podmiotów – 1, Cel główny projektu: wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej, usług socjalnych w GOPS Wieprz w okresie od 01.09.2019r. do 28.02.2021r.

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Numer i nazwa działania: 2.5. Skuteczna pomoc społeczna