Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2023

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA:    Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2023r.

KRÓTKI OPIS

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19,20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Wieprz środki finansowe w formie dotacji celowej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 1. Okres realizacji zadania ustala się na:
 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023:        102 829 zł

/słownie: sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2023:         1 308 200 zł

/słownie: jeden milion trzysta osiem tysięcy dwieście  złotych /

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 

 

———————————————————————————————————————————————————————-

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2022

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA:    Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2022r.

KRÓTKI OPIS

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19,20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Wieprz środki finansowe w formie dotacji celowej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 1. Okres realizacji zadania ustala się na:
 • rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2022r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2022r.
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2022r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022:        76 098 zł

/słownie siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2022: 1 268 914 zł

/słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych /

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2021

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA:    Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2021r.

KRÓTKI OPIS

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19,20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Wieprz środki finansowe w formie dotacji celowej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 1. Okres realizacji zadania ustala się na:
 • rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2021r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021r.
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021:        78 961 zł

/słownie siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  jeden złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021:        1 104 672zł

/słownie: jeden milion sto cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej


W latach poprzednich GOPS Wieprz również realizował zadanie –  ze wsparciem w ramach dofinansowania środków finansowych otrzymanych od Wojewody.

 

w roku 2020: 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2020:     78.261zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2020:   1 057 800,74zł

 

w roku 2018:

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2018:     69.493zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2018:     800.098,23zł