Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Siedziba:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Wadowicka  4
34-122 Wieprz

Kontakt:
33 8755 415, 33 823 2004
oferowane wsparcie: pomoc psychologiczna, prawna, socjalna

Godziny pracy:
środa:
07.15-09.15 – dyżury prawnika
15.00-17.00 – dyżury psychologa, pracownika socjalnego

Ponadto osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się do pracowników ośrodka w godzinach pracy ośrodka.

Oferowana pomoc jest bezpłatna, konieczne wcześniejsze uzgodnienie spotkania osobiście lub telefonicznie.