Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 5 lipiec 2021

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach do programu CZYSTE POWIETRZE

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713),

w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

– przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

– ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Należy jednak zauważyć, że w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.

Ponadto, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Te dwa elementy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” powodują, że wnioskodawca ma dużą elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W związku z powyższym, wyżej opisana przerwa w wydawaniu zaświadczeń przez gminy nie powinna być uciążliwa.

Podkreślić jednak należy, że niezbędny jest komponent informacyjny skierowany do wnioskodawców w tym zakresie, którzy zamierzają wystąpić z żądaniem o wydanie zaświadczenia o dochodach, a w ich gospodarstwie domowym pojawiają się dochody z gospodarstwa rolnego, tak żeby mieli świadomość o występowaniu przerwy w wydawaniu zaświadczeń w takim przypadku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą informowały o tym fakcie na swoich stronach internetowych oraz za pośrednictwem infolinii ogólnopolskiej Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, a także w miarę potrzeb przy użyciu innych środków komunikacji.

Gminy również powinny taką informację przekazywać zainteresowanym, co przyczyni się do jej rozpowszechnienia.

Informacje o zasadach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz ogólne informacje dotyczące roli gmin we wdrażaniu tego Programu dostępne są dla gmin pod numerem infolinii 22 340 40 90.

Informacje dotyczące zawarcia porozumienia oraz procesu jego realizacji dostępne są pod wskazanymi poniżej numerami telefonów uruchomionymi w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

WFOŚiGW         numer telefonu dla  gmin w sprawie porozumień:

Białystok             85 749 94 92

Gdańsk                58 743 18 95

500 767 661

Katowice             601 547 367

Kielce                   41 234 50 65

Kraków                785851685

785 855 931

Lublin                   81 561 21 73

Łódź                      42 663 41 49

Olsztyn                                89 522 02 30

Opole                   77 44 780 16

Poznań                                61 845 62 44

887 447 749

Rzeszów              17 853 63 61 w. 119

Szczecin               91 486 15 56 w. 153

Koszalin              573 183 621

Toruń                   56 62 12 366

Warszawa           507 748 971

Wrocław             71 756 92 06

Zielona Góra      68 419 69 22

poniedziałek, 7 czerwiec 2021

Świadczenie wychowawcze 500+

Przypominamy, że aby otrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ za miesiąc czerwiec 2021r. należy złożyć wniosek o ww. świadczenie do 30 czerwca 2021r.

Wnioski można składać papierowo w GOPS Wieprz lub elektronicznie przez: portal Empatia, ePUAP, PUE ZUS lub system bankowości internetowej.

wtorek, 1 czerwiec 2021

Wyniki Konkursu Fotograficznego „Rodzina, tu zaczyna się życie a miłość nigdy się nie kończy”:

Kategoria 4-6 klasa

1 miejsce-  Łucja Matlak

2 miejsce- Nikodem Molesztak

3 miejsce- Gabriel Mikuła

 

Kategoria 7-8 klasa

1 miejsce- Katarzyna Kasperek

2 miejsce- Dariusz Jakubowski

3 miejsce- Sebastian Osowski

 

W obydwu kategoriach przyznano wyróżnienia: Weronika Piwowarczyk, Emilia Babiuch, Emilia Lisicka.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

wtorek, 27 kwiecień 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla!

Jesteś osobą młodą pracującą i chcesz poprawić swoją sytuację zawodową, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla!

Projekt adresowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 25 roku życia i są osobami pracującymi z niskimi dochodami.  

Uczestnicy projektu otrzymają możliwość dofinansowania szkoleń i kursów nawet do 7 545 PLN oraz wsparcie doradcy zawodowego w projektowaniu kariery zawodowej.

Rekrutacja trwa do 16.05.2021 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc.

 

Więcej informacji na stronie Rusza rekrutacja do projektu „Łap skilla!” (pociagdokariery.pl)

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

czwartek, 1 kwiecień 2021

OGŁOSZENIE

W dniu 02-04-2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje Strony  do godz. 13.00.

W godzinach od 13.00 do 14.00 prowadzona jest dezynfekcja pomieszczeń.

 

 

 

poniedziałek, 29 marzec 2021

Rodzina 500+

Przypominamy, że aby otrzymać 500+ po 31 maja 2021r. należy złożyć nowy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sposób tradycyjny przyjmowane będą w naszym Ośrodku od 1 kwietnia 2021r. (pamiętając o dezynfekcji w godzinach od 12.00 do 13.00)

 

Złożenie wnioskuWypłata świadczenia
do 30 kwietnia 2021 r. →do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r.  →do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.  →do 31 sierpnia 2021 r.
poniedziałek, 29 marzec 2021

Dezynfekcja pomieszczeń

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo w godzinach od 12.00 do 13.00 każdego dnia w naszym urzędzie prowadzona jest dezynfekcja pomieszczeń.

W trakcie dezynfekcji Stron nie przyjmujemy.

czwartek, 25 marzec 2021

Zmiany w funkcjonowaniu GOPS

Na skutek wprowadzenia nowych obostrzeń w całej Polsce w związku z zagrożeniem epidemicznym od  poniedziałku t.j. 29 marca 2021 do piątku 9 kwietnia 2021r obowiązują nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kontakt bezpośredni z pracownikami zostanie ograniczony do koniecznego minimum.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z pracownikami drogą telefoniczną lub elektroniczną (kontakt do pracowników podany poniżej.)

Dane kontaktowe:

-pracownicy socjalni                           33 8755 415 wew.21

-świadczenia dla rodziny                   33 8755 415 wew.26

emeil:gopswieprz@poczta.onet.pl

 

Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej gminy.

Wieprz dnia 25 marca 2021