Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  BUDŻETU PAŃSTWA

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ I NAZWA PROGRAMU:

Dotacja celowa w ramach działu 852, rozdziału 85219, paragraf 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)

NAZWA ZADANIA

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2024r.

KRÓTKI OPIS

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19,20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Wieprz środki finansowe w formie dotacji celowej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 1. Okres realizacji zadania ustala się na:
 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2024 roku
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2024 roku
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2024 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2024:        108 813 zł

/słownie: sto osiem tysięcy osiemset trzynaście złotych złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2024:      1 626 342 zł

/słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote/

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE ZADANIA

Umowa nr 350/OPS/2024  z dnia 21.02.2024r.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2023

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA:    Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2023r.

KRÓTKI OPIS

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19,20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Wieprz środki finansowe w formie dotacji celowej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 1. Okres realizacji zadania ustala się na:
 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023:        102 829 zł

/słownie: sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2023:        1 439 890,03zł

/słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt  złotych trzy grosze /

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 

 

———————————————————————————————————————————————————————-

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2022

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA:    Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2022r.

KRÓTKI OPIS

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19,20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Wieprz środki finansowe w formie dotacji celowej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 1. Okres realizacji zadania ustala się na:
 • rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2022r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2022r.
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2022r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022:        76 098 zł

/słownie siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2022: 1 268 914 zł

/słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych /

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2021

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA:    Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2021r.

KRÓTKI OPIS

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19,20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Wieprz środki finansowe w formie dotacji celowej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 1. Okres realizacji zadania ustala się na:
 • rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2021r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021r.
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021:        78 961 zł

/słownie siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  jeden złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021:        1 104 672zł

/słownie: jeden milion sto cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej


W latach poprzednich GOPS Wieprz również realizował zadanie –  ze wsparciem w ramach dofinansowania środków finansowych otrzymanych od Wojewody.

 

w roku 2020: 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2020:     78.261zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2020:   1 057 800,74zł

 

w roku 2018:

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2018:     69.493zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2018:     800.098,23zł