Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 30 czerwiec 2015

30.06.2015 SPRAWOZDANIE z realizacji projektu systemowego w 2015r.

Wieprz, dnia 30.06.2015r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji projektu systemowego w 2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. realizował kolejny etap projektu systemowego pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” którego celem głównym była poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego klientów GOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym do czerwca 2015r. Cel ten realizowany był poprzez cele szczegółowe:

 • zwiększenie umiejętności społecznych u UP projektu,
 • zwiększenie umiejętności społeczno-zawodowych u UP projektu,
 • podniesienie poziomu wydolności rodziny.

(więcej…)

czwartek, 28 maj 2015

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO 28.05.2015

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„NOWE KWALIFIKACJE I PRAKTYKA, JAKO SZANSA NA INTEGRACJĘ” REALIZOWANEGO PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIEPRZU W LATACH 2008-2015
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O realizacji projektu w 2015r. …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu w okresie od stycznia do czerwca 2015r. realizuje ostatni etap projektu systemowego pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (więcej…)

piątek, 17 kwiecień 2015

REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO 17.04.2015

REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację”

Zajęcia z psychologiem, zajęcia z doradcą zawodowym, spotkania z prawnikiem, wsparcie asystenta rodziny to tylko niektóre z oferowanych form pomocy dla pozostałych w 7 UP K/M – 3K i 4M biorących udział w 2015r. projektu systemowego pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu. (więcej…)

wtorek, 31 marzec 2015

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO 31.03.2015

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 2015

Od marca 2015r. do czerwca 2015r. w ramach zadania 2 Aktywna integracja prowadzone jest/będzie wsparcie dla 8 Uczestników/-czek Projektu K/M w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (więcej…)

czwartek, 12 luty 2015

LUTY – REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM – 12.02.2015r.

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM !!! – I ETAP 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że w okresie luty-kwiecień 2014r. prowadził będzie rekrutację do udziału w I etapie projektu systemowego pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (więcej…)

środa, 31 grudzień 2014

GRUDZIEŃ – OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI, REZULTATY PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014r. – 31.12.2014r.

Osiągnięte rezultaty twarde i miękkie, produkty – rok 2014

 1. Liczba UP K/M, która podniosła kompetencje społeczne – 19K/M tj. 16K+3M
 2. Liczba UP K/M, która podniosła swoją motywację do działania i zaufania we własne siły – 19K/M tj. 16K+3M
 3. Liczba UP K/M, którzy zostali skierowani do KIS – 12K/M tj. 6K+6M /z 2013r./
 4. Liczba UP K/M, które podniosły swoje kompetencje społeczno-zawodowe – 19K/M tj. 16K+3M
 5. Liczba rodzin, u których nastąpiła poprawa funkcji opiekuńczo-wychowawczych i aktywności społeczno-zawodowej – 2K/M tj. 2K
 6. Ilość pracowników socjalnych zatrudnionych na umowę o pracę w ramach projektu – 2K/M tj. 2K
 7. Liczba przeprowadzonych indywidualnych diagnoz – 20K/M tj. 16K+4M
 8. Liczba godzin pracy specjalisty opracowującego diagnozę potrzeb – 40h
 9. Liczba zaświadczeń o udziale w KIS – 12K/M tj. 6K+6M /z 2013r./
 10. Ilość wypłaconych zasiłków – 70K/M tj. 56K+14M
 11. Liczba raportów z audytów – 1
piątek, 28 listopad 2014

LISTOPAD – REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO – 28.11.2014r.

REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację”

Zajęcia z psychologiem, zajęcia z doradcą zawodowym, spotkania z prawnikiem, wsparcie asystenta rodziny to tylko niektóre z oferowanych form pomocy dla osób10K/M – 9K i 1M biorących udział w II etapie 2014r. projektu systemowego pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu. (więcej…)

poniedziałek, 13 październik 2014

PAŹDZIERNIK – REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO – 13 10 2014r

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – II etap 2014

Od września 2014r. do grudnia 2014r. w ramach zadania 2 Aktywna integracja prowadzone jest/będzie wsparcie dla 10 Uczestników/-czek Projektu K/M w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (więcej…)

wtorek, 16 wrzesień 2014

WRZESIEŃ – REKRUTACJA DO II ETAPU ZAKOŃCZONA – 16 09 2014r

W dniu 16.09.2014r. zakończono rekrutację do udziału w II etapie 2014r. w projekcie systemowym pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/w załączeniu protokół z rekrutacji/ (więcej…)

Strona 1 z 212