Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

O nas

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, również umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, uprawnienia, zasoby i możliwości.