Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Druki do pobrania

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 20192021

ZAŁĄCZNIK SW-1Z

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI

ZAŁĄCZNIK SR-1Z

OŚWIADCZENIE GOSPODARSTWO ROLNE

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH

WNIOSEK BECIKOWE

WNIOSEK ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

WNIOSEK ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

WNIOSEK SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

WNIOSEK ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

WNIOSEK FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ZAŁĄCZNIK ZFA-03

ZAŁĄCZNIK ZFA-05

WNIOSEK ZA ŻYCIEM

OŚWIADCZENIE POD ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ

ZAŚWIADCZENIE O UDZIELONYM URLOPIE WYCHOWAWCZYM

NUMER KONTA

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE POTWIERDZAJĄCE POZOSTAWANIE POD OPIEKĄ MEDYCZNĄ NIE PÓŹNIEJ NIŻ OD 10. TYGODNIA CIĄŻY