Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Gdzie szukać pomocy?

Przeciwdziałanie przemocy domowej oraz niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą i ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez różne instytucje i służby społeczne. Należą do nich między innymi: policja, prokuratura, pomoc społeczna (w tym ośrodki pomocy społecznej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Ośrodki Interwencji Kryzysowej), Gminne Komisje Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, służba zdrowia.
Poniżej znajdują się adresy instytucji lokalnych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wadowicka 4
34-122 Wieprz
tel. 33 875 54 15, 33 823 20 04

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Dworska 9
34-100 Radocza
tel. 33 873 10 01

Komisariat Policji
ul. Krakowska 108
34-120 Andrychów
tel. 33 875 33 71

Prokuratura Rejonowa/Sąd Rejonowy
ul. Żwirki i Wigury 9
34-100 Wadowice
tel 33 875 70 00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Centralna 5
34-122 Wieprz
tel. 33 8755 189

Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie i Uzależnień Alkoholowych
ul. Wadowicka 4
34-122 Wieprz
tel. 33 8755 317

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

os. Krakowiaków 46

31-946 Kraków

tel. 12 425 81 70

 

Ponadto telefonicznie można uzyskać całodobowe  wsparcie  od takich instytucji  jak:

Ogólnopolskie  Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”  – infolinia  800- 12- 00-02 świadcząca pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach, a także placówkach udzielających pomocy. Poradnictwo prawne, dyżury prawne  we środy, w godz. 18,00 –  22.00 na infolinii.

Centrum Wsparcia Dla Osób  Dorosłych w Kryzysach  Psychicznych w ramach, którego  działa  telefoniczne Centrum  Wsparcia  800 70 2222. Linia jest bezpłatna, a pomoc dostępna  jest 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, E-mail porady@centrumwsparcia.pl Strona: www.centrumwsparcia.pl

Telefon zaufania  dla dzieci i młodzieży  prowadzona przez  fundację   “ Dajemy Dzieciom Siłę” . Telefoniczną pomoc można uzyskać  7 dni w tygodniu, przez całą dobę, tel. 116 111. W ramach  prowadzonej działalności dzieci i młodzież anonimowo mogą uzyskać  pomoc   między innymi ze strony  pedagogów i psychologów.

SOS – Linia Pomocy Pokrzywdzonym- tel. 48  222 – 309 – 900. Linia działa  całodobowo i  przeznaczona jest dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków.