Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

„Wspieraj seniora”

Program „Wspieraj seniora”

Gmina Wieprz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu bierze udział w programie „Wpieraj Seniora”, który będzie realizowany do 31 marca 2021 r.

 

Założenia programu:

 

Program jest skierowany do osób po 70. roku życia, które pozostają w domach ze względu na zagrożenie zakażeniem Covid-19. W szczególnych przypadkach, związanych z sytuacją społeczną lub rodzinną, z pomocy mogą skorzystać również osoby przed 70. rokiem życia.

 

Finansowanie programu:

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu „Wspieraj Seniora”. Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej, a w wyjątkowych przypadkach w wieku poniżej 70 lat.

 

Jak skorzystać z pomocy:

  • „Krok 1. Senior, który zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – pod numer 22 505 11 11.
  • Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej w danej gminie.
  • Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i godzinę dokonania zgłoszenia przez seniora oraz weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres usługi wsparcia. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do seniora w celu udzielenia pomocy oraz wskazuje datę udzielenia tej pomocy.
  • Krok 4. Koszty zakupów pokrywa senior”.

Seniorzy potrzebujący pomocy mogą kontaktować się również bezpośrednio z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieprzu, dzwoniąc pod numer tel.  33 8755 415 lub 575 525 694 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00, a w pilnych sytuacjach również w sobotę i niedzielę w godzinach od 7:30 do 19:00.