Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Druki do pobrania

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI

 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI 
 2. OŚWIADCZENIE GOSPODARSTWO ROLNE
 3. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
 4. ZAŁĄCZNIK DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI (wypełnić, jeżeli WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI składamy na więcej niż czwórkę dzieci)

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (BECIKOWE)

 1. WNIOSEK BECIKOWE
 2. OŚWIADCZENIE GOSPODARSTWO ROLNE
 3. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH
 4. Zaswiadczenie lekarskie

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 1. WNIOSEK ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 1. WNIOSEK ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 1. WNIOSEK ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 1. WNIOSEK SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
 2. OŚWIADCZENIE GOSPODARSTWO ROLNE
 3. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH