Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

PROGRAM

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

INFORMACJA O FINANSOWANIU LUB DOFINANSOWANIU ZADANIA:  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

NAZWA ZADANIA: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

OKRES REALIZACJI ZADANIA

od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ/NAZWA PROGRAMU/FUNDUSZU

Wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

 

WARTOŚĆ FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA I CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2024:        

DOFINANSOWANIE:             280 760 zł

/słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych/

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:               281 275,20 zł

/słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy/

KRÓTKI OPIS ZADANIA:

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;

Zadanie/ realizacja usługi asystencji, jest formą ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym skierowaną do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn.zm.)

DATA PODPISANIA UMOWY:  

Umowa nr 139/WP/2024/FS Z z dnia 26.02.2024r.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

INFORMACJA O FINANSOWANIU LUB DOFINANSOWANIU ZADANIA:   Wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

NAZWA ZADANIA

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

KRÓTKI OPIS ZADANIA:

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;

Zadanie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jest formą ogólnodostępnego wsparcia skierowaną do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

OKRES REALIZACJI ZADANIA

od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ/NAZWA PROGRAMU/FUNDUSZU

Wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

WARTOŚĆ FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA I CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2023:        

Wojewoda przekaże Gminie Wieprz środki Funduszu na realizację zadania oraz koszty związane z obsługą Programu w kwocie łącznej: 186 648,22zł

/słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia dwa grosze/

 

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 186 648,22zł

Druki do pobrania w załącznikach poniżej:

Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON_JST – wniosek

oświadczenie o wyborze asystenta 2023

Zalacznik-nr-12-do-Programu-AOON_JST rodo

Klauzula informacyjna AOON(2)

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

 

INFORMACJA O FINANSOWANIU LUB DOFINANSOWANIU ZADANIA:   Wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

NAZWA ZADANIA

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

KRÓTKI OPIS ZADANIA:

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;

Zadanie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jest formą ogólnodostępnego wsparcia skierowaną do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

OKRES REALIZACJI ZADANIA

od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ/NAZWA PROGRAMU/FUNDUSZU

Wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

WARTOŚĆ FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA I CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2022:        

Wojewoda przekaże Gminie Wieprz środki Funduszu na realizację zadania w kwocie łącznej: 99 090,00zł

/słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych zero groszy/

Wojewoda przekaże Gminie Wieprz środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu w kwocie: 1 981,80zł

/słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy/

 

Całkowita wartość zadania – 101 071,80zł /słownie: sto jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy/

 

W dniu 2 czerwca 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała dokumenty zawierające zmiany programów resortowych w zakresie usługi asystenckiej, tj.:

 1. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, program realizowany przez jednostki samorządowe,
 2. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, program realizowany przez organizacje pozarządowe,
  – w zakresie umożliwienia korzystania z usługi asystenckiej przez obywateli Ukrainy.

 

Druki do pobrania:

oswiadczenie-AOON-JST-08-32-11-KW-679262-DP-plik18-1654523440

Oswiadczenie-AOOzN-NGO-08-31-41-KW-679262-DP-plik17-1654523187

Program-o-zmianie-Programu-AOON-JST-08-30-23-KW-679262-DP-plik19-1654523435

Program-o-zmianie-Programu-AOON-NGO-08-30-23-KW-679262-DP-plik19-1654523171

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA:   Wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

NAZWA PROGRAMU

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

KRÓTKI OPIS

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;

Program skierowany jest dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych

– zwanego dalej „Zadaniem”;

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne ) do wyżej wymienionego.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 1. Okres realizacji zadania ustala się na:
 • rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2021 r.
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021:        20 489 zł + 409 zł

/słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021:     20 898        zł

/słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych/

 

DATA PODPISANIA UMOWY: 26.02.2024r.