Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Program Asystent Rodziny

 

Program „Asystent rodziny na rok 2022”

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA:    Zadanie jest dofinansowane ze środków Z Funduszu Pracy przekazanych od Wojewody.

NAZWA ZADANIA

Program asystent rodziny na rok 2022

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Wojewoda przyznaje beneficjentowi środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta .

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Wieprz środki finansowe z Funduszu Pracy.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

  1. Okres realizacji zadania ustala się na:
  • rozpoczęcie realizacji zadania 18.11.2022 roku
  • zakończenie zadania 31.12.2022 roku
  • zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2022r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

 

KWOTA DOFINANSOWANIA W 2022:        2 250,00 zł

/słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy/

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2022:        2 812,50 zł

/słownie: dwa tysiące osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy/

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Program „Asystent rodziny na rok 2021”

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA:    Zadanie jest dofinansowane ze środków Z Funduszu Pracy przekazanych od Wojewody.

NAZWA ZADANIA

Program asystent rodziny na rok 2021

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Wojewoda przyznaje beneficjentowi środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta .

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Wieprz środki finansowe z Funduszu Pracy.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

  1. Okres realizacji zadania ustala się na:
  • rozpoczęcie realizacji zadania 22.10.2021 roku
  • zakończenie zadania 31.12.2021 roku
  • zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

 

KWOTA DOFINANSOWANIA W 2021:        1 500,00 zł

/słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy/

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2021:        1 795,05 zł

/słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięć groszy/

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-