Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Zespół Interdyscyplinarny

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. Policji,
 4. oświaty,
 5. ochrony zdrowia

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. W skład ZI mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. ZI może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

 

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO – Gmina Wieprz

 • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
  Maria Wróbel                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
  Katarzyna Hadryan                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu

 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Marta Zawierucha Zespół Szkolno-Przedszkolny Przybradz
 2. Tadeusz Mrowiec Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 i nr 2 Wieprz, Nidek
 3. Dorota Mitoraj Zespół Szkolno-Przedszkolny Gierałtowice
 4. Agata Grzywa Samodzielny Publiczny ZOZ Wieprz
 5. Renata Szymik-Kudłacik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wieprz
 6. Joanna Łabaj Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wieprz
 7. Elżbieta Samosiuk Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wieprz
 8. Katarzyna Hadryan Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wieprz
 9. Maria Wróbel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wieprz
 10. Izabela Adamaszek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wieprz
 11. Małgorzata Baranowska Zespół Szkolno-Przedszkolny Frydrychowice
 12. Kamil Pytel Komisariat Policji Andrychów
 13. Małgorzata Zając Sąd Rejonowy Wadowice
 14. Adam Rusinek Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 15. Dorota Cinal Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie i Uzależnień Alkoholowych