Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Zespół Interdyscyplinarny

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. Policji,
 4. oświaty,
 5. ochrony zdrowia,
 6. organizacji pozarządowych.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. W skład ZI mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. ZI może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

 

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO – Gmina Wieprz

L.P.IMIĘ I NAZWISKOINSTYTUCJA
1.Maria Wróbel               przewodn. ZIGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
2.Katarzyna Hadryan
z-ca przewodn. ZI
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu

3.Aleksandra StachowiczGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
4.Ewa NiemczykGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
5.Elżbieta SamosiukGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
6.Izabela AdamaszekGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
7.Agnieszka KreczmerGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
8.Bożena KuśZespół Szkolno-Przedszkolny w Nidku
9.Elżbieta KolecZespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wieprzu
10.Agnieszka UrbańczykZespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wieprzu
11.Maria CieciakPrzedszkole Publiczne Nr 3 w Wieprzu
12.Grażyna SordylZespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach
13.Małgorzata BaranowskaZespół Szkolno-Przedszkolny w Frydrychowicach
14.Lucyna GrocholZespół Szkolno-Przedszkolny w Przybradzu
15.Ewa WronkaSP ZOZ w Wieprzu
16.Barbara BliźniakStowarzyszenie „Nadzieja” w Wieprzu
17.Dorota CinalPunkt Konsultacyjny do Spraw Pomocy Rodzinie i Uzależnień Alkoholowych w Wieprzu
18Kamil PytelKomenda Policji w Andrychowie
19.Adam RusinekGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieprzu
20.Małgorzata ZającSąd Rejonowy w Wadowicach