Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Projekt systemowy

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„NOWE KWALIFIKACJE I PRAKTYKA JAKO SZANSA NA INTEGRACJĘ”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu realizuje projekt systemowy pt.”Nowe kwalifikacje i praktyka jako szansa na integrację” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu Państwa.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej:

www.efs.gopswieprz.pl

www.efs.gov.pl

Podstrona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego