Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Rozwój pomocy społecznej

Rozwój pomocy społecznej 2022r.

Program „Rozwój pomocy społecznej” na rok 2022

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

NAZWA PROGRAMU

Rozwój pomocy społecznej na rok 2022

KRÓTKI OPIS

  1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

II. realizacja dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy – poprzez organizację specjalistycznego poradnictwa psychologicznego;

III. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;

IV. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych;

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Wieprz środki finansowe w formie dotacji celowej, celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

  1. Okres realizacji zadania ustala się na:
  • rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2022 r.
  • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2022 r.
  • zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2022 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022:        35 611 zł

/słownie trzydzieści pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2022:        – zł

/słownie: -złotych/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Rozwój pomocy społecznej 2021r. 

Program „Rozwój pomocy społecznej” na rok 2021 

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

NAZWA PROGRAMU

Rozwój pomocy społecznej na rok 2021

KRÓTKI OPIS

  1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

 

III..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;

IV..podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych;

poprzez organizację wsparcia informatycznego, konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka.

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Wieprz środki finansowe w formie dotacji celowej, celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

  1. Okres realizacji zadania ustala się na:
  • rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2021 r.
  • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021 r.
  • zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021:        37 865 zł

/słownie trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021:        47 490 zł

/słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej