Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Kadra

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
DOROTA MROWIEC

Główna Księgowa
EWA POTEMPA

Pracownicy świadczeń środowiskowych

Starszy pracownik socjalny
MARIA WRÓBEL

Specjalista pracy socjalnej
ELŻBIETA SAMOSIUK

Specjalista pracy socjalnej
IZABELA ADAMASZEK

Pracownik socjalny
KATARZYNA HADRYAN

Opiekunka środowiskowa
ŁUCJA BANDURA

Opiekunka środowiskowa
BARBARA JOŃCZY

Asystent rodziny
AGNIESZKA KRECZMER

 

Pracownicy z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Specjalista pracy socjalnej
ALEKSANDRA  STACHOWICZ

Starszy pracownik socjalny
EWA NIEMCZYK

Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
PATRYCJA NOWAK

Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
WIOLETA OSOWSKA