Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Kadra

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
DOROTA MROWIEC

Główny Księgowy
EWA POTEMPA

Pracownicy świadczeń środowiskowych

Specjalista pracy socjalnej
MARIA WRÓBEL

Specjalista pracy socjalnej
ELŻBIETA SAMOSIUK

Specjalista pracy socjalnej
IZABELA ADAMASZEK

Starszy pracownik socjalny
KATARZYNA HADRYAN

Asystent rodziny
RENATA SZYMIK-KUDŁACIK

Psycholog
BARBARA SURZYN

Opiekunka środowiskowa
ŁUCJA BANDURA

Opiekunka środowiskowa
BARBARA JOŃCZY

Opiekunka środowiskowa
MARZENA KAMIEŃSZCZYK

 

 

Pracownicy z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Starszy specjalista pracy socjalnej
ALEKSANDRA  STACHOWICZ

Specjalista pracy socjalnej
EWA NIEMCZYK

Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
PATRYCJA NOWAK

Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
WIOLETA OSOWSKA

Pomoc administracyjna
AGNIESZKA DUC