Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Kadra

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
DOROTA MROWIEC

Główna Księgowa
EWA POTEMPA

Specjalista pracy socjalnej
ALEKSANDRA STACHOWICZ

Starszy pracownik socjalny
MARIA WRÓBEL

Starszy pracownik socjalny
EWA NIEMCZYK

Specjalista pracy socjalnej
ELŻBIETA SAMOSIUK

Specjalista pracy socjalnej
IZABELA FICEK

Pracownik socjalny
KATARZYNA SOŁTYS