Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 30 czerwiec 2020

Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

 

Gmina Wieprz wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieprzu realizuje projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Cel projektu: opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanymi

W związku z realizacją projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutacje osób niepełnosprawnych, chętnych do udziału w projekcie, z następującymi dysfunkcjami:

 • osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną,
 • osoby głuchoniewidome,
 • osoby niewidome i z niepełnosprawnością fizyczną,
 • osoby chore psychicznie i z niepełnosprawnością fizyczną,

 

 Bliższe informacje o projekcie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, osobiście po uprzednim ustaleniu terminu spotkania  lub telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8755415

wtorek, 16 czerwiec 2020

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

 • świadczenie „Dobry Start”
 • świadczenia rodzinne
 • fundusz alimentacyjny

można składać:

 • elektronicznie od dnia 1 lipca 2020r.
 • tradycyjnie (papierowo) od dnia 1 sierpnia 2020r.

 

WAŻNE: w tym roku nie składamy nowych wniosków na świadczenie 500 plus ,ponieważ przyznane jest ono do 31.05.2021r.

WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 W PROGRAMIE 500 PLUS

można składać dopiero:

 • elektronicznie od dnia 1 lutego 2021r.
 • tradycyjnie (papierowo) od dnia 1 kwietnia 2021r.

 

INFOLINIA „Dobry Start”

12 39 21 280

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.

UWAGA!  wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” może złożyć mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 +”

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, wyprawkę otrzymasz nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące
od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uwaga! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

 

wtorek, 16 czerwiec 2020

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że  w związku z COVID -19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa nas wszystkich, pracowników oraz klientów,  bezpośrednia  obsługa klientów realizowana jest na bieżąco ale   z zachowaniem szczególnej ostrożności. Preferowane jest umawianie klientów  na konkretną godzinę. Osoby nie umówione w razie konieczności będą  oczekiwać na przyjęcie. Obsługa klienta realizowana jest w Sali konferencyjnej (boczne wejście).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o realizacji  konsultacji prawnych i psychologicznych dla osób odczuwających zagrożenie w związku z możliwością  wystąpienia przemocy w rodzinie.

Porady realizowane są w siedzibie ośrodka w środy po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny wizyty.

Nadal preferowane jest załatwianie spraw za pośrednictwem portalu E-PUAP, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub o ile jest to możliwe telefonicznie.

wtorek, 16 czerwiec 2020

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający GOPS WIEPRZ zaprasza do złożenia ofert na:
                                                                 (Nazwa zamawiającego)
Przedmiot zamówienia:
1.Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby w GOPS Wieprz wg opisu

Zakres robót obejmuje:
1. PRZYGOTOWANIE SERWEROWNI:
a)wyburzenie starych schodów wraz z utylizacją gruzu (około 1,5 m³),
b)w miejscu wyburzonych schodów wykonanie około 3.5m² podłogi podwieszanej na legarach , położenie paneli i listew wykończeniowych ,
c)wymurowanie ścianki około 4m², wykonie gładzi oraz malowanie pomieszczenia około 25 m².
d)podwieszenie sufitu AMSTRONG 3,5m² , wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i oświetlenia,
e)wymiana starych drzwi na stalowe p.poż.,
f)usunięcie gruzu i odpadów budowlanych.

2.REMONT SALI KONFERENCYJNEJ:
a)remont instalacji elektrycznej, wymiana kontaktów i gniazdek, montaż nowych lamp 7 sztuk, wykonanie instalacji do obsługi rzutnika,
b)budowa sufitu AMSTRONG 35 m²,
c)zamurowanie drzwi wewnętrznych z obróbką obustronną,
d)wymiana drzwi wewnętrznych 1 sztuka,
e)gipsowanie i malowanie ścian 85m²,

Koszty zakupu materiału ponosi wykonawca.
2. Termin realizacji zamówienia 31.10.2020
3. Miejsce i termin złożenia oferty siedziba GOPS Wieprz 30.06.2020r
4. Warunki płatności: przelew 30 dni
5. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Izabela Adamaszek 33 8755 415
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
7. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
8. Dodatkowe uwagi: możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu dokonania szczegółowych pomiarów.

 

TREŚĆ OFERTY W ZAŁĄCZNIKU TREŚĆ OFERTY

 

 

czwartek, 7 maj 2020

INFOLINIA DLA SENIORÓW

Szanowni Państwo,

informuję o zmianie godzin funkcjonowania specjalnej infolinii dla Seniorów, uruchomionej przez wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.30.

 

Serdecznie pozdrawiam,

Sylwia Zegar

12 392 1413, 609 430 688

poniedziałek, 4 maj 2020

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o realizacji  konsultacje dla osób odczuwających zagrożenie w związku z możliwością  wystąpienia przemocy w rodzinie.

Porady dedykowane są wszystkim potrzebującym osobom a realizowane są w formie telefonicznej.

Konsultacje udzielane  są  jak dotychczas  przez psychologa oraz prawnika.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi ośrodka w godzinach od 7.00-19.00 w celu umówienia konsultacji telefonicznej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń.

Dane kontaktowe:

-pracownicy socjalni                           33 8755 415 wew.21

emeil:gopswieprz@poczta.onet.pl

Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej gminy.                                                                               

                                                                                                                         Kierownik GOPS

                                                                                                                       Dorota Mrowiec

poniedziałek, 4 maj 2020

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje :

 1. Wszyscy zatrudnieni pracownicy realizują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem przepisów ochrony danych osobowych.
 2. Pomimo wystąpienia stanu epidemii i istniejących ograniczeń wynikających z przepisów prawa, wszystkie zadania Ośrodka są realizowane.
 3. Pracownicy przyjmują interesantów  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 4. Nadal rekomendowane jest załatwianie spraw za pośrednictwem portalu E-PUAP, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub o ile jest to możliwe telefonicznie.
 • Wypłata świadczeń pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w dniu wskazanym w decyzji w godzinach od 13.00-14.00
 • Ośrodek udziela informacji osobom potrzebującym codziennie w godzinach 7.00-19.00

Dane kontaktowe:

-pracownicy socjalni                           33 8755 415 wew.21

-świadczenia dla rodziny                   33 8755 415 wew.26

emeil:gopswieprz@poczta.onet.pl

Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej gminy.                                                                               

 

 Kierownik ośrodka

                                                                               Dorota Mrowiec

Wieprz dnia 30 kwietnia 2020r.

wtorek, 7 kwiecień 2020

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Misją Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest pomoc krzywdzonym dzieciom.

W związku z obecną sytuacją oraz trwającym stanem epidemii w Polsce, przypominam, że FDDS dostosowuję się do potrzeb społeczeństwa.

Placówki fundacji pracują zdalnie, zapewniając podopiecznym stały kontakt z psychologami i terapeutami poprzez konsultacje online.

W razie problemów dostępne są następujące sposoby uzyskania pomocy:

– od 1 marca, 7 dni w tygodniu, całodobowo działa ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – konsultanci wspierają, wyjaśniają i pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach,

– dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00, dostępna jest linia 800 100 100 (więcej informacji >>TUTAJ).

– dodatkowo dla rodziców zainteresowanych wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem FDDS opublikowała artykuł (wpis >>TUTAJ.)

środa, 25 marzec 2020

DOŻYWIANIA dzieci w szkołach w trakcie epidemii

Wieprz dnia 24 marca 2020r

Dotyczy: pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczestniczy w zajęciach szkolnych w związku z sytuacja związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,  informuje, że w celu zabezpieczenia ciepłego posiłku dla dzieci, którym pomoc ta została przyznana na podstawie decyzji Kierownika GOPS, posiłki te należy odebrać we właściwej szkole, po uzgodnieniu godziny odbioru posiłków z sekretariatem szkoły.

Stołówki-kuchnie szkolne zostały uruchomione w celu zapewnienia gorącego posiłku dzieciom.

                                                              Kierownik GOPS

                                                              Dorota Mrowiec

poniedziałek, 23 marzec 2020

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA – „Schronienie dla bezdomnych”

                    Wieprz Dnia 16 marca 2020r

                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje o zakończeniu postępowania na realizację zamówienia pn. ,, „Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Wieprz”  w okresie od marca do 31 grudnia 2020 r.

W wyniku postępowania wpłynęła 1 oferta , spełniająca wszystkie warunki w postępowaniu.

Podmiotem wyłonionym do realizacji zadania zostało   Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta Koło Miechowskie .

 

                                                                         Kierownik ośrodka:

                                                                                                   Dorota Mrowiec