Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieprz na lata 2007-2013

Oryginał dokumentu do pobrania tutaj

SPIS TREŚCI:

Wstęp

 1. Misja Strategii
 2. Charakterystyka Gminy Wieprz
 3. Dane ogólne
 4. Demografia
 5. Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę

III. Diagnoza i analiza problemów społecznych

Charakterystyka problemów społecznych

 1. Ubóstwo.
  1. Ogólne zdefiniowanie problemu
  2. Rozmiary problemu i analiza danych
  3. Konkluzje
 2. Bezrobocie
  1. Ogólne zdefiniowanie problemu
  2. Rozmiary problemu i analiza danych
  3. Konkluzje
 3. Niepełnosprawność
  1. Ogólne zdefiniowanie problemu
  2. Rozmiary problemu i analiza danych
  3. Konkluzje
 4. Długotrwała lub ciężka choroba
  1. Ogólne zdefiniowanie problem
  2. Rozmiary problemu i analiza danych
  3. Konkluzje
 5. Starość
  1. Ogólne zdefiniowanie problemu
  2. Rozmiary problemu i analiza danych
  3. Konkluzje
 6. Alkoholizm
  1. Ogólne zdefiniowanie problemu
  2. Rozmiary problemu i analiza danych
  3. Konkluzje
 7. Przemoc w rodzinie
  1. Ogólne zdefiniowanie problemu
  2. Rozmiary problemu i analiza danych
  3. Konkluzje
 8. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
  1. Ogólne zdefiniowanie problemu
  2. Rozmiary problemu i analiza danych
  3. Konkluzje
 9. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.
  1. Ogólne zdefiniowanie problemu
  2. Rozmiary problemu i analiza danych
  3. Konkluzje
 10. Gospodarka mieszkaniowa
  1. Ogólne zdefiniowanie problemu
  2. Rozmiary problemu i analiza danych
  3. Konkluzje

Zasoby i możliwości w Gminie Wieprz

 1. Deficyty i ograniczenia w Gminie Wieprz
 2. Cele i działania.
 3. Ewaluacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.