Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 10 Grudzień 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W GOPS WIEPRZ

  Wieprz dnia 9.12.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                   w Wieprzu

34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4

   

                                                    ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający GOPS WIEPRZ zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:       Remont pomieszczeń GOPS Wieprz

 Zakres robót obejmuje:

  1. Roboty remontowe:   demontaż oraz montaż 6 sztuk drzwi wraz z wykonaniem niezbędnych przeróbek murarskich,  usuniecie powstałych nierówności łącznie z gipsowaniem i przygotowaniem pod malowanie   
  2. Prace malarskie obejmujące:    przygotowanie ścian do malowania, gruntowaniu ścian oraz dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze wybranym przez zamawiającego  powierzchni około 335 metrów kwadratowych,
  3. Roboty wykończeniowe obejmujące:  przygotowanie podłoża oraz położenie betonu dekoracyjnego na ścianach o powierzchni 90 metrów kwadratowych w kolorze i strukturze wybranej przez zamawiającego.                                                                     
  1. Termin realizacji zamówienia 12.2019
  2. Miejsce i termin złożenia oferty siedziba GOPS Wieprz do 16.12.2019r
  3. Warunki płatności; przelew 14 dni
  4. Osoba do kontaktu z wykonawcami Dorota Mrowiec 338755 415
  5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
  6. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
  7. Dodatkowe uwagi: możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu dokonania szczegółowych pomiarów.

 

                                                                                   Dorota Mrowiec