Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 30 styczeń 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu przystąpił do realizacji Programu –Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W związku z powyższym osoby zainteresowane wsparciem proszone są o składanie stosownych wniosków w  siedzibie ośrodka w terminie od 30.01.2024 do 05.02.2024r.

Dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku są:

1.Karta zgłoszenia do programu, do której należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności .

2. Klauzula RODO : Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewody Małopolskiego oraz GOPS Wieprz.

3.W przypadku opiekuna prawnego należy dołączyć kopie postanowienia sądu.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w siedzibie ośrodka w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałek, , środę, czwartek   w godz. 7:00-15:00, we wtorek w godz.7.00-16.00 oraz w piątek w godz. 7:00-14.00
Usługi asystencji osobistej zostaną przyznane dla 22 osób z niepełnosprawnością znaczą lub umiarkowaną, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem.

Dokumenty wysłane w formie elektronicznej nie będą przyjmowane.

 

 

Zadnie finansowane środków Funduszu Solidarnościowego,  w ramach resortowego Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik  nr 1 – Karta zgłoszenia do programu

Wniosek AOON

Załącznik  nr 2 – Klauzula RODO MRiPS, Wojewody Małopolskiego, GOPS Wieprz

Klauzula GOPS

Klauzula Wojewoda

Klauzula MRiPS