Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
czwartek, 27 czerwiec 2024

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw…….

16,586 Flaga Ukrainy Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RF

 

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ma na celu zmianę, uzupełnienie lub przedłużenie funkcjonowania ram prawnych dla legalnego pobytu w Polsce obywateli Ukrainy, którzy musieli emigrować ze swojego kraju w związku z konfliktem zbrojnym.

Nowelizacja precyzuje m.in. zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez wojewodów. Pomoc ta może polegać na zapewnieniu zakwaterowania zbiorowego. Uznaje się za nie zakwaterowanie w obiekcie, w którym przebywa co najmniej 10 osób.
Wprowadzone zostały także nowe mechanizmy partycypacji i zwalniania z opłat za pobyt w miejscach zbiorowego zakwaterowania powyżej odpowiednio 120 dni i 180 dni.

Ponadto z dniem 30 czerwca 2024 r. zakończy się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych.

Nowelizacja uzależnia też przyznanie i wypłaty świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „Dobry Start” od tego, czy dziecko realizuje odpowiednio obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji.

Nowelizacja uchyla świadczenie 300zł tj. jednorazowe świadczenie pieniężne o którym mowa w art. 31 ustawy zmienianej.

 

Więcej o wprowadzonych zmianach:
1. https://www.gov.pl/web/mswia/nowelizacja-ustawy-pomocowej-z-podpisem-prezydenta
2. https://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=16123

3. Informacja prasowa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym