Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 18 luty 2022

Zapytanie ofertowe – świadczenie usługi „opieka na odległość”

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup i dostawa 20 urządzeń – „opasek bezpieczeństwa” dla 20 seniorów powyżej 65 roku życia.
Opaski bezpieczeństwa powinni być wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:
• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
• detektor upadku,
• czujnik zdjęcia opaski,
• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
Obowiązkowe parametry techniczne urządzenia oraz wymogi dla wykonawcy:
• Musi być fabrycznie nowe
• Musi posiadać indywidualny numer – automatyczna identyfikacja osoby w przypadku wezwania pomocy przez przycisk alarmowy oraz wbudowaną kartę SIM
• Regulowany w obwodzie pasek z zapięciem.
• W zestawie z teleopaską musi zostać dołączona ładowarka oraz oryginalna instrukcja w języku polskim
• Okres gwarancyjny urządzeń musi obejmować min 24 miesięcy.
• Wskazanie numeru do zgłaszania usterek, awarii i problemów technicznych
• Stworzenie instrukcji obsługi dostosowanej do potrzeb osób starszych ( odpowiednia czcionka, instrukcja ze zdjęciami jak działać krok po kroku, uwzględniająca funkcjonalność sprzętu i sposób pielęgnacji, musi też zawierać dedykowany numer serwisowy, zalaminowana
• Przetestowanie działania sprzętu

 1. Usługa całodobowej, codziennej teleopieki na okres od daty podpisania umowy do 31.12.2022r.- opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.
  Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej powinna być jak najprostsza w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk.
  Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
  Do zadań wykonawcy będzie należało m.in.:
  – dostarczenie druków kart informacyjnych w ilości odpowiadającej liczbie osób objętych usługą, opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażania zgody na objęcie usługą teleopieki oraz
  na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych do realizacji tej usługi, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawnymi;
  – zapewnienie dyżuru całodobowego, codziennie w roku w punkcie operacyjnym i gotowości do przyznania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału;
  – automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomoc oraz ustalenie przyczyny użycia przycisku, powiadomienie wskazanych osób z listy kontaktów w ustalonej kolejności, w razie konieczności wezwanie odpowiednich służb, telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji;
  – dostarczenie comiesięcznych raportów z wykonywania usługi obejmujących liczbę osób objętych usługą, ilości wywołanych sygnałów oraz rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania sygnału;
 2. Szacowanie można składać do dnia 21.02.2022r. na adres e-mail gopswieprz@poczta.onet.pl

Wyceny prosimy dokonać wypełniając poniższą tabelę:

L.pRodzajCena jednostkowa nettoStawka VatCena jednostkowa bruttoCena netto za całość zamówienia (cena jednostkowa x 20 szt)Cena brutto za całość zamówienia

(cena jednostkowa x 20 szt)

1.Opaska bezpieczeństwa     
2.Usługa teleopieki     
3.Razem – Kwota szacowana wykonania zadania