Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 10 Grudzień 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MEBLI BIUROWYCH W GOPS WIEPRZ

 

                                                                                                                                                 Wieprz dnia 09.12.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                   w Wieprzu

34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4

 

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający GOPS WIEPRZ zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

1.biurka 3 sztuki wykonanych z płyty meblowej  18 mm, blaty 36 mm kolor do ustalenia w tym;

a)1 sztuka biurka wysokość 76cm,  głębokość 70cm, długość 150, z szufladami zamykanymi na kluczyk po jednej stronie oraz szafki z półka zamykana na kluczyk z drugiej strony

 1. b) 2 sztuki biurka o wymiarach: wysokość 76cm,głębokość 70cm, długość 180 cm   z  szufladami zamykanymi na klucz po jednej stronie oraz szafki z półką zamykanej na kluczyk po drugiej stronie.
 2. pozostałe meble
 3. a) 1 sztuki półki pod drukarkę o wymiarach: wysokość 45cm,głębokość 55cm, długość 
 4. b) 1 sztuka półka na segregatory o wymiarach: wysokość 76cm,głębokość 30cm, długość
 5. c) lada o wymiarach: wysokość 110cm,głębokość 30cm, długość 240cm

d)szafka zamykana o wymiarach: wysokość 86cm,głębokość 45cm, długość  100cm

 Dodatkowe informacje: grubość blatów 3,6 cm z obrzeżami PCV o grubości 2 mm, pozostałe grubość 18 mm,  z obrzeżami PCV o grubości 0,5 mm

 1. Termin realizacji zamówienia 12.2019
 2. Miejsce i termin złożenia oferty siedziba GOPS Wieprz do 16.12.2019r            
 3. Warunki płatności; przelew 14 dni
 4. Osoba do kontaktu z wykonawcami Dorota Mrowiec
 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
 6. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
 7. Dodatkowe uwagi: istnieje możliwość dokonania szczegółowych pomiarów w siedzibie GOPS,

Kierownik Ośrodka  – Dorota Mrowiec

 

 

 


 

                                                                Treść oferty:

Pieczęć z danymi firmy

 

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia t.j.

1.biurka 3 sztuki wykonanych z płyty meblowej  18 mm, blaty 36 mm

2.pozostałe meble:

 

 Poz.1. 

a)3 sztuki biurka

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 

Poz.2.

 1. a) 1 sztuka półka pod drukarkę

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 1. b) 1 sztuka półka na segregatory

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 1. c) lada

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 1. d) szafka zamykana

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 

Całkowita wartość zamówienia:

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

                                                                                                                                                                                                                                                          ……….……………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                        (Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)