Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 16 Czerwiec 2020

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający GOPS WIEPRZ zaprasza do złożenia ofert na:
                                                                 (Nazwa zamawiającego)
Przedmiot zamówienia:
1.Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby w GOPS Wieprz wg opisu

Zakres robót obejmuje:
1. PRZYGOTOWANIE SERWEROWNI:
a)wyburzenie starych schodów wraz z utylizacją gruzu (około 1,5 m³),
b)w miejscu wyburzonych schodów wykonanie około 3.5m² podłogi podwieszanej na legarach , położenie paneli i listew wykończeniowych ,
c)wymurowanie ścianki około 4m², wykonie gładzi oraz malowanie pomieszczenia około 25 m².
d)podwieszenie sufitu AMSTRONG 3,5m² , wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i oświetlenia,
e)wymiana starych drzwi na stalowe p.poż.,
f)usunięcie gruzu i odpadów budowlanych.

2.REMONT SALI KONFERENCYJNEJ:
a)remont instalacji elektrycznej, wymiana kontaktów i gniazdek, montaż nowych lamp 7 sztuk, wykonanie instalacji do obsługi rzutnika,
b)budowa sufitu AMSTRONG 35 m²,
c)zamurowanie drzwi wewnętrznych z obróbką obustronną,
d)wymiana drzwi wewnętrznych 1 sztuka,
e)gipsowanie i malowanie ścian 85m²,

Koszty zakupu materiału ponosi wykonawca.
2. Termin realizacji zamówienia 31.10.2020
3. Miejsce i termin złożenia oferty siedziba GOPS Wieprz 30.06.2020r
4. Warunki płatności: przelew 30 dni
5. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Izabela Adamaszek 33 8755 415
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
7. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
8. Dodatkowe uwagi: możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu dokonania szczegółowych pomiarów.

 

TREŚĆ OFERTY W ZAŁĄCZNIKU TREŚĆ OFERTY