Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 30 Czerwiec 2020

Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

 

Gmina Wieprz wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieprzu realizuje projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Cel projektu: opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanymi

W związku z realizacją projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutacje osób niepełnosprawnych, chętnych do udziału w projekcie, z następującymi dysfunkcjami:

  • osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną,
  • osoby głuchoniewidome,
  • osoby niewidome i z niepełnosprawnością fizyczną,
  • osoby chore psychicznie i z niepełnosprawnością fizyczną,

 

 Bliższe informacje o projekcie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, osobiście po uprzednim ustaleniu terminu spotkania  lub telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8755415