Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 27 luty 2023

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 – nabór wniosków

W związku z realizacją przez GOPS Wieprz Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu rozpoczyna nabór wniosków.

Program adresowany jest do opiekunów osób zależnych z terenu gminy Wieprz zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących całodobową opiekę nad:
1) osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź osobą z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
2) dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności

Uczestnicy Programu w Gminie Wieprz będą mogli skorzystać z:
1) bezpłatnej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego  do 14 dni we wskazanej placówce spełniającej kryteria programowe.

Zakwalifikowanie do Programu oraz ilość przyznanej formy pomocy odbywać się będzie z uwzględnieniem wyniku karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM oraz osobistej sytuacji opiekuna i osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług opieki wytchnieniowej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów:
bezpośrednio do GOPS w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz
pocztą na adres jw.,
mailem: gopswieprz@poczta.onet.pl

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

flaga i godlo

Druki do pobrania:

karta zgłoszeniowa OW-1

Karta FIM OW

RODO OW

Klauzula informacyjna OW