Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
czwartek, 26 maj 2022

„Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiara handlu ludźmi” – KAMPANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA HANDLOWI LUDŹMI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu udostępnia linki do banerów z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ze Strażą Graniczną. Banery zawierają podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi.

Poniżej linki do plików wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”:

– wersja polska             https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI
– wersja ukraińska       https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

– polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

– angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)

https://www.gov.pl/web/mswiaen/information-for-refugees-from-ukraine