Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 25 marzec 2022

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Zdjęcia: Flaga Ukrainy, darmowe zdjęcia stockowe wysokiej jakości: 1 000+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu. ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz informuje, że  przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę.

Świadczenie przeznaczone jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc finansowa skierowana jest do obywateli Ukrainy niezależnie od dochodu, którzy wjechali legalnie bezpośrednio z terytorium Ukrainy na terytorium Polski od dnia  24 lutego 2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu (pokój nr 2 lub pokój nr 4)

  • w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.00 do 15.00,
  •  we wtorki w godzinach  od 7.00 do 16.00
  • w piątki w godzinach od 07.00 do 14.00

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne będzie wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane przez osobę składającą wniosek.

 

Wzór wniosku + klauzula informacyjna:

WNIOSEK 300 KLAUZULA INFORMACYJNA