Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 29 wrzesień 2020

Informacja z dnia 28.09.2020r z przeprowadzenia rozeznania cenowego

 Informacja  z dnia 28.09.2020r z przeprowadzenia  rozeznania cenowego dotyczącego pełnienia funkcji opiekuna  w ramach projektu „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu.

 

                                        Po zamieszczeniu ogłoszenia na stronie Ośrodka,  we wskazanym terminie wpłynęły   2 oferty;

  1. Pani Beata Górak zam. Oś. Marcina Wadowity 3/17 brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy
  2. Pana Zbigniew Matejko zam. Bulowice ul. Stara Droga 219

Ze względu na fakt że wpłynęła tylko jedna dokumentacja kompletna , umowa podpisana zostanie z Panem Zbigniewem Matejko.

Kierownik Ośrodka Dorota Mrowiec