Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 18 Listopad 2019

INFORMACJA – REALIZACJA PROJEKTU DOFINANSOWANEGO z Funduszy Europejskich – „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu realizuje projekt  pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

Okres realizacji projektu: 01/09/2019 – 28/02/2021

Cele projektu: wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS Wieprz w okresie od 01.09.2019r. do 28.02.2021r.

Grupa docelowa: grupę docelową stanowić będzie Jednostka Samorządowa GOPS Wieprz

Wartość projektu: dofinansowanie 419 478,75zł z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie 353 536,59zł, ze środków dotacji celowej 65 942,06zł

Planowane efekty:  przygotowanie do utworzenia nowej struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, wdrożenie nowego modelu zarządzania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu