Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
czwartek, 28 Listopad 2019

Informacja o wynikach naboru – SUPERWIZJA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO –
NA REALIZACJĘ ZADANIA „Superwizja dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu”

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został spośród dwóch złożonych ofert wybrany  wykonawca: Inkubator Technologiczny MarKiz Sp. Z o.o. z Puław

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  spełnia wymagania kwalifikacyjne na aplikowane stanowisko, wiedzę teoretyczną i wymagane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

 

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec