Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 9 Grudzień 2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WYKONAWCĘ SZKOLEŃ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU WYKONAWCY PRZEPROWADZAJĄCEGO SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIEPRZU  w związku z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”

finansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz  informuje, że w wyniku zakończenia procedury  spośród  złożonych ofert został wybrany  wykonawca: Centrum Szkoleń z Krakowa.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  spełnia wymagania kwalifikacyjne, wiedzę teoretyczną i wymagane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

 

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec