Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 16 Czerwiec 2020

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że  w związku z COVID -19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa nas wszystkich, pracowników oraz klientów,  bezpośrednia  obsługa klientów realizowana jest na bieżąco ale   z zachowaniem szczególnej ostrożności. Preferowane jest umawianie klientów  na konkretną godzinę. Osoby nie umówione w razie konieczności będą  oczekiwać na przyjęcie. Obsługa klienta realizowana jest w Sali konferencyjnej (boczne wejście).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o realizacji  konsultacji prawnych i psychologicznych dla osób odczuwających zagrożenie w związku z możliwością  wystąpienia przemocy w rodzinie.

Porady realizowane są w siedzibie ośrodka w środy po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny wizyty.

Nadal preferowane jest załatwianie spraw za pośrednictwem portalu E-PUAP, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub o ile jest to możliwe telefonicznie.