Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 10 maj 2022

Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem – 40 zł na osobę dziennie – 120 dni – aktualizacja

16,586 Flaga Ukrainy Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RF

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz.

Godziny przyjęć w GOPS:

poniedziałek, środa, czwartek  7.00-15.00

wtorek 7.00-16.00

piątek 7.00-14.00

Kontakt telefoniczny 33 8755 415

 

Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe na oraz inne podmioty zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi mogą składać wnioski o  świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wysokość świadczenia wynosi 40zł  dziennie i przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewniła na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Druki do pobrania:

Wniosek – Wniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-Ukrainy-przybywajacym-na-terytorium-Rzeczypospolitej-Polskiej (1)

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania – 120 dni – Karta-osoby-przyjetej-do-zakwaterowania-120-dni (1)