Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 16 Czerwiec 2020

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

  • świadczenie „Dobry Start”
  • świadczenia rodzinne
  • fundusz alimentacyjny

można składać:

  • elektronicznie od dnia 1 lipca 2020r.
  • tradycyjnie (papierowo) od dnia 1 sierpnia 2020r.

 

WAŻNE: w tym roku nie składamy nowych wniosków na świadczenie 500 plus ,ponieważ przyznane jest ono do 31.05.2021r.

WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 W PROGRAMIE 500 PLUS

można składać dopiero:

  • elektronicznie od dnia 1 lutego 2021r.
  • tradycyjnie (papierowo) od dnia 1 kwietnia 2021r.

 

INFOLINIA „Dobry Start”

12 39 21 280

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.

UWAGA!  wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” może złożyć mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 +”

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, wyprawkę otrzymasz nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące
od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uwaga! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.