Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 17 Kwiecień 2015

REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO 17.04.2015

REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację”

Zajęcia z psychologiem, zajęcia z doradcą zawodowym, spotkania z prawnikiem, wsparcie asystenta rodziny to tylko niektóre z oferowanych form pomocy dla pozostałych w 7 UP K/M – 3K i 4M biorących udział w 2015r. projektu systemowego pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu.

Końcem marca ruszyła ostatnia edycja realizacji projektu systemowego, na którą składają się: zajęcia z psychologiem – grupowe i indywidualne dla osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych w ramach podnoszenia kompetencji społecznych oraz motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz zajęcia z doradcą zawodowym – grupowe i indywidualne – w ramach podnoszenia kompetencji społeczno-zawodowych dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. UP K/M mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnika. W celu poprawy funkcji opiekuńczo-wychowawczych i aktywności społeczno-zawodowej przewidziano wsparcie asystenta rodziny pracującego w środowisku, miejscu zamieszkania rodziny. Zajęcia grupowe i indywidualne odbywają się w siedzibie GOPS w Wieprzu. Dodatkowo dla 3 UP/3K w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przewidziano kursy zawodowe – kurs prawa jazdy kat b, obsługa komputera wraz z obsługą kasy fiskalnej. Podczas zajęć dla uczestników/-czek zapewniany jest poczęstunek kawowy /catering, zakupiono niezbędne materiały biurowe dla osób K/M biorących udział w zajęciach. Po zakończonych zajęciach UP K/M otrzymają zwrot kosztów dojazdu. Planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2015r.