Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
środa, 31 Grudzień 2014

GRUDZIEŃ – OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI, REZULTATY PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014r. – 31.12.2014r.

Osiągnięte rezultaty twarde i miękkie, produkty – rok 2014

 1. Liczba UP K/M, która podniosła kompetencje społeczne – 19K/M tj. 16K+3M
 2. Liczba UP K/M, która podniosła swoją motywację do działania i zaufania we własne siły – 19K/M tj. 16K+3M
 3. Liczba UP K/M, którzy zostali skierowani do KIS – 12K/M tj. 6K+6M /z 2013r./
 4. Liczba UP K/M, które podniosły swoje kompetencje społeczno-zawodowe – 19K/M tj. 16K+3M
 5. Liczba rodzin, u których nastąpiła poprawa funkcji opiekuńczo-wychowawczych i aktywności społeczno-zawodowej – 2K/M tj. 2K
 6. Ilość pracowników socjalnych zatrudnionych na umowę o pracę w ramach projektu – 2K/M tj. 2K
 7. Liczba przeprowadzonych indywidualnych diagnoz – 20K/M tj. 16K+4M
 8. Liczba godzin pracy specjalisty opracowującego diagnozę potrzeb – 40h
 9. Liczba zaświadczeń o udziale w KIS – 12K/M tj. 6K+6M /z 2013r./
 10. Ilość wypłaconych zasiłków – 70K/M tj. 56K+14M
 11. Liczba raportów z audytów – 1