Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 4 Lipiec 2014

LIPIEC – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI I ETAPU 2014_PROJEKTU SYSTEMOWEGO 04 07 2014R

Wieprz, dnia 30.06.2014r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji projektu systemowego
– etap I 2014r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu realizuje projekt systemowy pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” którego celem głównym jest poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego klientów GOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym do czerwca 2015r. Cel ten realizowany jest poprzez cele szczegółowe:

  • zwiększenie umiejętności społecznych u UP projektu,
  • zwiększenie umiejętności społeczno-zawodowych u UP projektu,
  • podniesienie poziomu wydolności rodziny.

(więcej…)

wtorek, 1 Lipiec 2014

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO ORAZ REKRUTACJA DO UDZIAŁU W II ETAPIE W 2014

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO
ORAZ REKRUTACJA DO UDZIAŁU W II ETAPIE W 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że w okresie LIPIEC-WRZESIEŃ 2014r. prowadził będzie rekrutację do udziału w II etapie projektu systemowego pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (więcej…)

Strona 2 z 212