Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 30 Listopad 2018

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

                                    Zarządzenie nr  10 /2018 z dnia 14 listopada 2018r

                       Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

                        w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2018  dniem wolnym od pracy

 

Na podstawie  §12 Regulaminu Pracy dla pracowników GOPS Wieprz przyjętego zarządzeniem nr 3/2014r Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu oraz art.130§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (t.j. Dz.U z 2018r. poz.917 z p. zmianami)

Postanawiam:

  • 1
  1. Ustalić dzień 24 grudnia 2018r Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.
  2. W zamian za dzień 24 grudnia 2018r,  ustalić dzień 15 grudnia 2018r sobota dniem roboczym.
  • 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom ośrodka.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń ośrodka oraz na stronie internetowej ośrodka.