Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 23 Listopad 2020

Zapytanie ofertowe

Wieprz dnia 20.11.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                   w Wieprzu

34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający GOPS WIEPRZ zaprasza do złożenia ofert na:

(Nazwa zamawiającego)

I.Przedmiot zamówienia:

1.Remont kuchni o wymiarach 2,80m x 3.00m polegający na:

1.remont instalacji elektrycznej, przeróbce instalacji kanalizacyjnej i wodnej, podłączeniu  ogrzewania,

2.wymiana drzwi z futryną 1 sztuka, wymiana drzwi skrzydło 1 sztuka,

3.wyrównanie ścian , gipsowanie , malowanie około 25m

4.montaż sufitu Amstrong z oświetleniem ,

5.Położenie paneli podłogowych z listwami około 9 m

 

2.Sala konferencyjna

  1. położenie 38 m paneli podłogowych z listwami,

2.usuniecie tapety, gipsowanie ściany , malowanie około16 m

 

3.Łazienki;

1.montaż sanitariatów, , baterii, ogrzewaczy wody zakupionych przez Zamawiającego, oraz usunięcie starego sprzętu z łazienek.

 

W celu przygotowania oferty istnieje możliwość  przeprowadzenia wizji lokalnej w celu dokonania szczegółowej wyceny.

Wykonawca zapewnia materiał do wykonania usługi zgodny z ogólnie przyjętymi normami jakościowymi , za wyjątkiem pkt.3 oraz paneli podłogowych zakupionych przez Zamawiającego.

  1. Osoba do kontaktu: Izabela Adamaszek tel33 8755 415 wew.27

III. termin realizacji oferty; 20.12.2020r

  1. Termin składania ofert: 30.11.2020r

Dorota Mrowiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           Treść oferty:

 

 

Pieczęć z danymi firmy

 

 

 

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia t.j.

  

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 

  

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

 

 

……….…………………………………………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)