Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 22 Styczeń 2021

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2021-2030 – konsultacje społeczne

Przyjęcie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych jest zadaniem obligatoryjnym, przypisanym władzom gminy na mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. O potrzebie stworzenia strategii decyduje także środowisko lokalne, które wykazuje zainteresowanie problemami społecznymi w swoim otoczeniu.

W związku z powyższym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu  przedstawia projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieprz na lata 2021-2030 zapraszając do konsultacji społecznych.

Zgłaszanie ewentualnych uwag do przygotowanego dokumentu można dokonywać na załączonym formularzu, droga mailową, lub osobiście na dzienniku podawczym ośrodka w terminie do dnia 28.01.2021r.

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY WIEPRZ

 

FORMULARZ

 

Wieprz, dnia 20 stycznia 2020r