Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 27 Wrzesień 2019

PROTOKOŁY Z REKRUTACJI

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowiska: Psycholog, Koordynator Usług Mieszkalnictwa Wspomaganego, Pracownika Socjalnego, Trenera, Prawnika, Opiekuna, Doradcy Zawodowego, Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

I Nabór do 21.08.2019r.

STANOWISKOKANDYDACIWYNIK REKRUTACJI
psychologPani Justyna Tomczykiewicz

 

Kandydatka nie spełnia wymagań niezbędnych.

Rekrutacja została przedłużona do 06.09.2019r.

Koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganegoPani Justyna Tomczykiewicz

 

Kandydatka nie spełnia wymagań niezbędnych.

Rekrutacja została przedłużona do 06.09.2019r.

Pracownik socjalnyPani
Małgorzata Gruca
Pani
Renata Dudziak – Tyl     Pani
Justyna Ślesak                  Pani
Agnieszka Szul               Pani
Barbara Czyżowska
Kandydaci  nie spełniają wymagań niezbędnych.

Rekrutacja została przedłużona do 06.09.2019r.

trenerPani Justyna Tomczykiewicz

 

Kandydatka nie spełnia wymagań niezbędnych.

Rekrutacja została przedłużona do 06.09.2019r.

prawnikNie wpłynęła żadna ofertaRekrutacja została przedłużona do 06.09.2019r.
opiekunPani
Aleksandra Golańska,
Pani
Małgorzata Kozioł,
Pan Zbigniew Matejko
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieprzu odstąpił od zatrudnienia na powyższym stanowisku
Doradca zawodowyNie wpłynęła żadna oferta
Asystent osoby niepełnosprawnejPani Justyna Tomczykiewicz

 

Kandydatka nie spełnia wymagań niezbędnych

 

Wieprz, dnia 20.09.2019

Kierownik Ośrodka
Dorota Mrowiec

 

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowiska: Psycholog, Koordynator Usług Mieszkalnictwa Wspomaganego, Pracownika Socjalnego, Trenera, Prawnika, Opiekuna, Doradcy Zawodowego, Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnosciami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

 

II Nabór do 6.09.2019

STANOWISKOKANDYDACIWYNIK REKRUTACJI
psychologNie wpłynęła żadna ofertaRekrutacja została przedłużona do 04.10.2019r.
trenerNie wpłynęła żadna ofertaRekrutacja została przedłużona do 04.10.2019r.
Doradca zawodowyPani
Mączka Barbara
Pani
Anna Komendera
Pani Jolanta Okręglicka
Pani Barbara Lis
 

Spośród złożonych ofert na stanowisko została wybrana Pani Jolanta Okręglicka. Pani Jolanta Okręglicka spełnia wymagania kwalifikacyjne na aplikowane stanowisko, wiedzę teoretyczną
i wymagane doświadczenie. Złożyła też najkorzystniejsza ofertę cenową.

prawnikPani Eliza Grabińska – Gieruszczak 

Kandydatka nie spełnia wymagań niezbędnych. Rekrutacja została przedłużona do 04.10.2019r.

 

 

Wieprz dnia 27.09.2019

Kierownik Ośrodka

Dorota Mrowiec