Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
środa, 16 Październik 2019

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowiska: Psycholog, Koordynator Usług Mieszkalnictwa Wspomaganego, Pracownika Socjalnego, Trenera, Prawnika. Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

III Nabór

STANOWISKOKANDYDACIWYNIK REKRUTACJI
psychologPani Barbara Surzyn

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko psychologa została wybrana Pani Barbara Surzyn. Kandydatka spełniają wymogi formalne, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.
Koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganegoPani Marzena Szewczyk

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko koordynatora usług mieszkalnictwa wspomaganego została wybrana Pani Marzena Szewczyk. Kandydatka spełniają wymogi formalne, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.
Pracownik socjalnyPani Marzena Szewczyk

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego została wybrana Pani Marzena Szewczyk. Kandydatka spełniają wymogi formalne, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.
trenerPan Zbigniew Matejko

 

Kandydat  nie spełnia wymagań niezbędnych

 

prawnikPani Joanna Młynarczyk

Pani Marta Gawęda

Spośród złożonych ofert na stanowisko została wybrana Pani Joanna Młynarczyk    Pani Joanna Młynarczyk spełnia wymagania kwalifikacyjne na aplikowane stanowisko, wiedzę teoretyczną i wymagane doświadczenie. Złożyła też najkorzystniejsza ofertę